Công ty cổ phần tập đoàn MeeyLand

6 days ago

Listed in Real Estate

  • 5th Floor, Building 97 - 99 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi 100000, Vietnam
  • 0869 092 929

MeeyLand là một hệ sinh thái ứng dụng công nghệ xung quanh thực thể bất động sản của Công ty cổ phần tập đoàn MeeyLand thành lập vào năm 2019. Hệ sinh thái bất động sản MeeyLand có rất nhiều các sản phẩm, ứng dụng và mỗi sản phẩm ứng dụng giải quyết một bài toán, một vấn đề của bất động sản. Ví dụ như : Meeyland.com, App MeeyLand, MeeyWeb, MeeyAds, MeeyMaps, MeeySocial, MeeyNews, MeeyChat, MeeyMail, MeeyMail, MeeyCRM …
————————–
Phone : 0869 092 929
———————————
Business Email : contact@meeyland.com
——————————–
Website : https://meeyland.com/

Add Your Review

Please login to add your review.