Sorry! JavaScript is disabled in your browser. To get the best user experience on our website you should enable it.

Boma Resort Nha Trang

1 year ago

ID: #383108

Business Description

Boma Resort Nha Trang là một trong những khu resort đẳng cấp 5 sao tại Việt Nam, phù hợp và cân đối cho cả nhu cầu nghỉ ngơi và vui chơi của du khách, cùng với chất lượng phòng và dịch vụ lưu trú cao cấp.

Business Hours

Monday : 09:00 - 08:59

Tuesday : 09:00 - 08:59

Wednesday : 09:00 - 08:59

Thursday : 09:00 - 08:59

Friday : 09:00 - 08:59

Saturday : 09:00 - 08:59

Sunday : 09:00 - 08:59

No Review.

Please login / register to add your review.