Sorry! JavaScript is disabled in your browser. To get the best user experience on our website you should enable it.

SCIENTOLOGY KERK AMSTERDAM

1 year ago

ID: #354318

Listed In : Media

Business Description

Scientology krijgt volledige erkenning van algemeen nut in Nederland ANBI - Het heeft een lange geschiedenis voor Scientologen in Nederland. In 2013 erkende het Amsterdamse Gerechtshof Scientology als een echte religie en erkende ook dat haar activiteiten als elke andere religie in Nederland moeten worden behandeld, dat wil zeggen als een Algemeen Nut Beogende Instelling en vrijgesteld van belasting. Desalniettemin heeft de belastingdiensten van het land destijds deze beslissing aangevochten en, hoewel ze het eens waren met het religieuze karakter van de Scientology Kerk, hebben ze de belastingvrijstelling niet direct toegekend, omdat ze vragen hadden over de activiteiten van de kerk en haar financiën.

No Review.

Please login / register to add your review.